į pradžią turinys susisiekite  
MPS » Informacijos sklaida
.

INFORMAVIMAS IR AGITACIJA,

nesinaudojantiems internetu

--------------------------------------------------------------------------
Informacijos sklaidos ypatumai kaimo vietovėse, gyvenvietėse ir miestuose. Plakatų eskizai. Atsišaukimų ruošiniai. Mobilūs agitpunktai. Jau egzistuojančių prenumeruojamų laikraščių panaudojimas agitacijai.

plačiau
 
Apie LRT vaidmenį

LRT vaidmuo Lietuvos politiniame gyvenime turėtų būti ypatingų politologinių tyrimų objektu. Linas Kojala ir kiti jauni, mokslinio komunizmo nedėstę politologai iš TSPMI, jau seniai turėjo įspėti mūsų piliečius: vyksta faktinė LRT privatizacija, ji degraduoja...

plačiau
 
Metodika

 

Altenatyvi visuomenės informavimo sistema (AIS)

Čia pateikiama trumpa metodinė medžiaga apie alternatyvius visuomenės informavimo būdus.  Duodami agitacinių lapelių ir plakatų pavyzdžiai, įvairūs naudingi  patarimai (rus.k.) ... 

plačiau