PILIEČIŲ SĄŠAUKA

2016-12-17. Vėl "stumiamas" ankstesnės kadencijos Seimo atmestas projektas
2016-12-17. Vėl

http://www.ldiena.lt/straipsnis/4655/skandalingoji-politike-sakaliene-pilkoji-ziniasklaidos-kardinole-tokio-zurnalistines-korupcijos-skandalo-lietuvoje-dar-nebuvo

Vėl "stumiamas" ankstesnės kadencijos

Seimo atmestas projektas

 

Pasirodo, kad šio vaizdo siužeto autoriai tiksliai nuspėjo įvykių eigą: vėl "stumiamas" ankstesniojo Seimo atmestas projektas, pagal kurio formuluotę beveik visi tėvai galėtų būti prilyginami smurtautojams ir prarasti vaikus, kaip kad dabar yra Norvegijoje. Gaila, kad šio trumpo, bet iliustratyvaus vaizdo siužeto neužtikome anksčiau. Iš jo matyti, kaip yra tyčiojamasi iš tų Seimo narių, kurie kviečia įsiklausyti į sveiko proto balsą ir net Biblijos išmintį...  VIDEO

 

Nors apie šį Vaikų teisių apsaugos įstatymą Seimo spaudos tarnyba paskelbė dar gruodžio 1-mą dieną, tačiau reakcija į jį socialiniuose tinkluose pasirodė tiktai šiandien, kai jis jau buvo apsvarstytas keliuose komitetuose. 

 

Priėmus šį įstatymą, valstybė įsipareigotų imtis visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo ir kitų priemonių užtikrinti vaiko apsaugą nuo visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes, įžeidimų, grubaus elgesio ar išnaudojimo, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens. Taip pat būtų siekiama už visų formų smurtą prieš vaiką, jo garbės ir orumo žeminimą, įstatymais nustatyti civilinę, administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

 

Visuomeninės organizacijos, matančios šio įstatymo klastingumą, tariasi, kokių priemonių derėtų imtis. Greičiausiai skubos tvarka bus renkami parašai po atitinkama peticija ar kreipimuisi į Seimo narius. Tad sekite mūsų tinklalapį

 

Padėtis pakankamai grėsminga, nes naujajame Seime liberlistinių jėgų persvara ne mūsų naudai. Tik aktyvus visuomenės įsikišimas dar gali įtakoti situaciją.

 

              Papildyta: žiūrėti ČIA

 

Kita informacija:

"Barnevernet" gynėjai už 30 sidabrinių

Atims vaikus, jei tėvai uždirbs minimumą

Informacija apie įstatymo svarstymo eigą

Vaikų teisių "gynėjai" nerimsta...

R.Dagys: krautis politinius taškus vaikų sąskaita - neteisinga...

R.Šarknickas: vaikų teisės vėl atidėtos į šalį

Pasiūlymas smurto apibrėžimus svarsčiusiems parlamentarams: nedvejok bausti vaiko

Skandalingoji politikė Šakalienė - pilkoji žiniasklaidos kardinolė?


Komentarai:           (3)


Arturas Jaska. Norima atidaryti didesnį langą vaikų prekybai, aišku kaip 2×2. Atiminės tuos vaikelius, o po to jie atsiras kitose pasaulio šalyse, senas verslas. Ir neduok dieve, kad ant organu nebūtų pardavinėjama. Nebeturi stabdžiu tie velniai, kurie prastuminėja tokius įstatymus, aišku kad vakarai paperka ar greičiausiai įsako tokius įstatymus išleisti. Ir viskas vyksta "demokratiškai" ir be karo, naikinami pasaulio paprasti zmonės...

 


Alenas Kostiugovas.   Atims vaikus, jei tėvai uždirbs minimumą


"Matome, kad neadekvatus valstybės požiūris į žmogaus teises ir sąlygoja šitokias nesąmones, kurios yra daromos. Ir nebijau pasakyti šį žodį - nesąmones, nes šis projektas yra tikrai skirtas ne valstybei ir ne mūsų šeimoms ar vaikams ginti. O kažkokiems interesams. Jei staiga dėl tokio įstatymo mūsų statistikoje sužibtų skaičiai, kad dešimtys tūkstančių šeimų smurtauja prieš vaikus, tai Lietuva ir tarptautiniame kontekste būtų linksniuojama kaip visuomenė, kone labiausiai smurtaujanti prieš savo vaikus.


Tai ryškus atvejis, kaip manipuliuojama žmogaus teisėmis. Tai pavyzdys, kaip pateikiamas įstatymo projektas neva dėl Vaiko teisių apsaugos, o jame įtvirtinama ir išplečiama smurto sąvoka. Jei įstatyme bus tai numatyta, tai bus ir naudojama. Pirmiausia tam, kad būtų atskirti vaikai nuo tėvų. Nes jeigu sakome, kad tos šeimos blogai augina vaikus ir neužtikrina jiems normalių sąlygų, tai vaikai tarsi turi būti paimti iš tų šeimų.

 

Kyla klausimas, ko siekiama tokiu įstatymu? Kad pas mus vaikai būtų paimami? Bet kur jie tada turi patekti?

Kas paneigtų, kad kažkam labai reikia vaikų iš Lietuvos. Mes eksportuojame darbo jėgą, iš mūsų bėga mokslininkai, gydytojai, dar belieka, kad vaikai būtų iš mūsų paimti."

Šaltinis

 


Anonimas.  Išsikėlus Lukiškių kalėjimui į naująją vietą, ten įrengti parodomąją-prevencinę zoną smurtaujantiems tėvams. Savaitei be teismo sprendimo. Jei namuose likusių vaikų nėra kam prižiūrėti, paskirti vietinės bendruomenės rekomenduotą savanorį už minimalų valandinį atlyginimą iš savivaldybės ar ministerijos lėšų. Suteikti galimybę su vaikais palaikyti ryšį skaipu ir bendravimo laiką minusuoti iš privalomojo termino.

Susisiekite su mumis!