PILIEČIŲ SĄŠAUKA

2017-12-10. Lukiškių paminklo egzaminas Lietuvai: ar išlaikysime?

 

 

Memorandumas dėl Lukiškių aikštės

Tiesos.lt redakcija 2017 m. gruodžio 1 d. 23:19

 

Visuomeninė taryba prie Lietuvos Respublikos Seimo Laivės kovų komisijos 2017-11-30 memorandumu kreipėsi į Prezidentę, Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką dėl neatidėliotinų veiksmų pastatant memorialą kovotojams už Lietuvos laisvę su Vyčio simboliu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, 2018 metų vasario 16 dienai.

 

Memorandumo tekstas

 

Lietuvos visuomeninės-patriotinės organizacijos,

atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. VIII-1070 (toliau - Nutarimas), kuriuo nutarta, kad Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais;

 

taip pat atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Seimo dauguma balsų 2017 m. gegužės 2 d. priimtą rezoliuciją ,,Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo memorialą Lietuvos atkūrimo šimtmečio progai";

 

primindamos, kad atkurtos Lietuvos valstybinės institucijos turi prisiimti moralinę atsakomybę dėl iki šiol nepastatyto memorialo kovotojams už Lietuvos laisvę Lukiškių aikštėje, Vilniuje ir įgyvendinti savo pažadus;

 

konstatuodamos, kad Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro ekspertų komisijos išrinktas geriausiu Andriaus Labašausko projektas visiškai neatitinka kovotojus už Lietuvos laisvę atstovaujančių organizacijų lūkesčių ir neatspindi visų per amžius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovotojų pagerbimo idėjos, o jo sprendimai prieštarauja tiek jau įgyvendintam Lukiškių aikštės sutvarkymo projektui, tiek aikštės paminklosauginiams reikalavimams;

 

siekdamos, kad iki 2018 m. vasario 16 d. būtų galutinai sutvarkyta Lukiškių aikštė Vilniuje su pastatytu memorialu visų laikų kovotojams už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminti;

 

reikalauja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė konkurso laimėtoju patvirtintų daugiausiai Lietuvos piliečių ir agentūros "Vilmorus" apklausoje balsų surinkusį projektą ,,Atminti ir Pagerbti" ir jo įgyvendinimui operatyviai skirtų lėšas, tam kad memorialo darbai būtų užbaigti iki 2018 m. vasario 16 d.;

 

prašo Lietuvos Respublikos Seimą sukurti darbo grupę, kuri koordinuotų veiksmus, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje Vilniuje būtų pastatytas memorialas kovotojams už Lietuvos laisvę atminti, o iki 2018 m. liepos 6 d. vėliausia iki 2019-02-16 pastatyta ,,Vyčio" skulptūra.

 

Įspėjame, jeigu į mūsų reikalavimus nebus atsižvelgta ir bus pradėtas statyti Andriaus Labašausko "bunkeris", kurį laikome cinišku pasityčiojimu iš partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo, tuomet skelbsime pilietinio nepaklusnumo akciją:

 

užimsime Lukiškių aikštę, pastatysime palapinių miestelį, patys visuomenės suaukotomis lėšomis statysime visuomenės ir visų pasipriešinimo dalyvių pasirinktą memorialą. Tokią praktiką turime. Primename, kad 199-1997 m. politiniai kaliniai ir tremtiniai pusketvirtų metų laikė užėmę KGB pastatą ir neleido išvogti KGB archyvų.

 

Tuometinis prezidentas Algirdas Brazauskas nedrįso jėga mūsų išvaryti iš užimto pastato. Nejaugi jūs išdrįsite stumdyti laisvės kovų dalyvius, Seimo ir TV bokšto gynėjus?

 

Protestuodami, nedalyvausime jokiose valdžios organizuojamuose oficialiuose renginiuose. Vasario 16-osios 100-metį sutiksime Lukiškių aikštėje. Ten atlaikysime šv. Mišias, kviesime su mumis solidarizuotis visas patriotines Lietuvos organizacijas, piliečius, Seimo narius, balsavusius už Vyčio memorialo idėjos rezoliuciją.

 

Visuomeninės Tarybos pirmininkas 

Gvidas Rutkauskas

***

Visuomeninė taryba

 

Pirmininkas
Gvidas Rutkauskas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Pavaduotojas
Vidmantas Samys - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija
Pavaduotojas
Jonas Burokas - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

 

Jonas Markauskas - Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai"
Jonas Rytis Puodžius - Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai"
Vytas Miliauskas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija
Jonas Milerius - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija
Povilas Jakučionis - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Petras Musteikis - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Juozas Listavičius - Lietuvos politinių kalinių sąjunga
Petras Girdzijauskas - Lietuvos politinių kalinių sąjunga
Saulius Černa - Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis
Giedrius Gataveckas - Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis
Laimas Dieninis - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
Kasparas Genzbigelis - Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija
Remigijus Jukna - Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija
Sigitas Žilionis - Lietuvos politinių kalinių bendrija Kolyma 
Žygimantas Lisauskas - Lietuvos politinių kalinių bendrija Kolyma 
Gintaras Žilionis - Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacija
Kęstutis Grudzinskas - Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacija
Vytautas Zabielskas - Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga
Algimantas Antanas Šalaviejus - Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga
Mantas Zakarka - Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Antanas Mikalauskas - Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Ignas Rusilas - Labdaros ir paramos fondas "Jauniems"
Gintautas Alekna - bendrija "Lemtis"
Aleksandras Rubinovas - bendrija "Lemtis"
Andrius Tučkus - Lietuvos Sąjūdis
Kostas Mickevičius - Lietuvos Sąjūdis
Arnoldas Barysas - Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija
Jūra Jaramaitienė - Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija
Arnoldas Kulikauskis - Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
Henrikas Narščius - Nepriklausomybės gynėjų sąjunga

 

Straipsnis