į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
2018-07-10. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIAME KOMITETE

Eugenijus Paliokas 

(Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas,  Pilietinės savivaldos sąjunga), „Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto ir Pilietinės Savivaldos Sąjungos bendradarbiavimo klausimu“:

 

Niekas turbūt neabejos, kad pasaulis yra dualistinis: viršus-apačia, kairė-dešinė, individualu-kolektyvu. Izraelyje gyventojų 7 proc. gyvena kibucuose ir jie padaro 25 proc. ekonomikos. Tai reiškia, kad kiti 93 proc. sukuria 75 proc. ekonomikos. Taigi, Izraelyje veikia ir komunistinė struktūra, nors niekas nesiginčys, kad žydas yra kapitalistas. Lygiai taip pat Kinijoje veikia kooperatyvai. (…) Siūlau sąveiką, ne konkurenciją tarp abiejų organizacijų, kurių nariu esu, siūlau reklamuoti Pilietinės savivaldos sąjungą LVT OK tinklalapyje.

 

Antanas Andziulis

(Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas), „Pilietinės savivaldos grupės savivaldybių ribose: kaip tai įmanoma?“

 

Taigi, kaip įmanomos Pilietinės savivaldos grupės savivaldybių ribose? Pasinaudosiu  dualizmu, kurį minėjo Eugenijus Paliokas: šiuo metu Lietuvoje galime išskirti dvi jėgas. Viena jų – „Tėvynės pardavėjų sąjunga“, tai tos partijos, kurios tiesiogiai priešinosi referendumui dėl žemės nepardavimo užsieniečiams ir kita – dar pabira jėga, kurią pavyko visai neseniai įvardinti – „Pilietikų sąjunga“ ir kurios tekimasis atskirais židiniais prasidėjo.

 

Šioje pusėje reikalingas Visuomenės ateities projektas, kurį galima būtų paskelbti kaip programą, jos pagrindu telkti šalininkus ir jau dabar kelti reikalavimus – ko pilietikams reikia, kad dabartiniai valdantieji pradėtų įgyvendinti – iki 2020 metų Seimo rinkimų. O 2020 metais reikalinga Pilietikų sąjungos pergalė prie rinkimų urnų, pakartojant V. Orbano žygdarbį lietuvišku būdu.

 

Taigi, iš vienos pusės reikalingas visa apimantis projektas, kurį reikia padaryti, o iš kitos pusės – aktyvus telkimasis savivaldybių ribose pilietiškai sąmoningų visuomenininkų ir specialistų savivaldybėse esančių skaudžiausių problemų sprendimui.

 

Geru pavyzdžiu gali būti  Šiaulių pilietikų dominavimas Šiaulių miesto taryboje. Kitas pavyzdys galėtų būti Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių statybai kylantis bendruomenių pasipriešinimas. Viena vertus tose vietovėse yra neišvengiamas pavojus aplinką užteršti ypatingai agresyviais ir pavojingais sveikatai furanais ir dioksinais, kita vertus yra realios galimybės panaudoti alternatyvią beatliekinę technologiją – plazminį išdujinimą, kur jokių agresyvių medžiagų nebelieka nei dujiniu nei šlako pavidalu.

 

Visa santrauka