į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
2016-03-29. V.Bražėnas. Tautos išlikimas

"Tas, kuris nustoja kovojęs - miršta. Ir šiandieną, deja, mes matome daugybę vaikščiojančių lavonų..." - sako antiglobalistas Vilius Bražėnas...

Puiki, dar niekur neskelbta, mūsų patriarcho Viliaus Bražėno kalba...

plačiau
 
2016-04-03. D. Stancikas. Nenutildama šauk

Pakilti galime tik tinkamai įvertinę esamą padėtį, tik išdrįsę išsikelti ir atsakyti sau į kelis esminius klausimus: kam apskritai reikalinga tokia valstybė kaip Lietuva? Ar gali lietuvių tauta (3 mln.) išlikti Europos Sąjungoje (500 mln.), kuri virsta „vieninga“ valstybe ir kurioje toks skirtingas gyvenimo lygis? Kokia Europos Sąjungos struktūra būtų naudingiausia Lietuvai, lietuvių tautai? Kokie turi būti strateginiai...

plačiau
 
2016-03-30. Teoriškai arklys - praktiškai neveža

Anykščių rajono laikraščio "Šilelis" interviu su vienu iš parašų rinkėjų...

plačiau
 
Religija, valstybė ir tautinis identitetas.

Pastorius Darius Kundrotas

plačiau
 
2016-03-28. Marius Kundrotas. Tauta, piliečiai ar liaudis?

 

 

Pilietis – tai pilies gyventojas, kuris su ja tapatinasi, ją gina ir joje veikia. Perkeltine prasme pilis – tai valstybė arba savivalda. Romoje tai buvo „populus“ – liaudis, bet aukštesnio lygio negu „plebs“. Piliečiai taip pat gali būti skirtingos kilmės, kalbėti skirtingomis kalbomis ir net puoselėti skirtingas kultūras,bet kai pašaukia bendri pilies reikalai, jie pilį gina mūru...

plačiau
 

 

 Dora savo esme apjungia teisingumą ir artimo meilę:

be jų pusiausvyros teisingumas, virtęs rūstumu, atima galimybę atgailai ir tobulėjimui, o artimo meilė virsta nuolaidžiavimu blogiui, tuo jį paskatindama ir padaugindama.

Iš Piliečių Sąšaukos

dorovinio-patriotinio manifesto

 

 
 
ATSAKYMAS SKAITYTOJUI

Skaitytojas: Visada švenčiau Kūčias, Kalėdas, Velykas. Juk tai krikščioniškos šventės, simbolizuojančios Jėzaus gimimą ir prisikėlimą. Jai jų nešvęstumėm, paniekintumėm Dievą. Juk pasakyta: šventę švęsk! Švenčiu ir Visų Šventųjų šventę, vaikai švenčia Heloviną, Valentino dieną, Užgavėnes... Juk tai tik šventės! Juk tai protėvių tradicijos!

plačiau
 
2016-03-24. Kas yra tikras pilietis?

Ką jis reiškia iš tiesų? Pilietis iš tiesų yra savo šalies šeimininkas. Tai tarsi akcininkas bendrovėje. O dabar įsivaizduokime tokį akcininką, kuris nerodo jokio susidomėjimo savo nuosavybe. Įmonė jam siuntinėja kvietimus ateiti aptarti įmonės reikalų, klausia kur pervesti dividendus ir pan. O šis niekuomet nereaguoja į bendrovės reikalus...

 

plačiau
 
2016-03-21. Nuo kalbų prie darbų: artėja apsisprendimo metas

Savaiminis ES sugriuvimas tampa realybe, visų pirma dėl masinio nelegalių imigrantų perkėlimo. Tam turime būti visapusiškai pasiruošę ne tik sienų kontrole, bet ir įstatymų leidyba, mūsų įstatymų santykio su taip vadinama ES teise nustatymu, pasiruošimu įvesti litą ir litą dengusių valstybės atsargų bei Lietuvos banko susigrąžinimu, valstybės lėšas laikymu valstybės kasoje, o ne ECB padalinyje, dar vadinamame Lietuvos banku, atsiskaitymų grynaisiais neribojimu, ne ES prokuratūros kūrimu...  

VIDEO

plačiau
 
2016-03-17. Marius Kundrotas. Tikėjimo kritika ir jos ribos

Šiek tiek netikėtas Lietuvos žiniasklaidoje straipsnis, bet labai reikalingas. Straipsnis labai objektyvus ir duoti geri konkretūs palyginimai... 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  19   20   21   22   23   24   25   30  sekantis  >>