PILIEČIŲ SĄŠAUKA

2016-07-31.  M.Kundrotas. Lietuva – lietuviams. O ką tai reiškia?

Nepriklausomybės maršų pradžioje suformuluoti trys pagrindiniai principai, išplaukiantys dar iš „Varpo“ keltų idealų. Pirmas – Lietuvos valstybės pagrindą sudaro lietuvių tauta, aplink kurią telkiasi visos kitos istorinės bendrijos, kartu su ja sudarydamos bendrą pilietinę visumą...

 

plačiau
2016-07-24. M. Kundrotas. Kas yra žmogus?

Antikos filosofijos istorija liudija įdomų dialogą tarp dviejų mąstytojų – idealisto Sokrato ir ciniko Diogeno. Sokratas pateikęs žmogaus apibrėžimą: tai – gyvūnas, vaikštantis dviem kojomis. Diogenas atnešęs į turgų gaidį ir taręs: štai Sokrato žmogus. Sokratas patikslinęs: …ir be plunksnų. Tuomet Diogenas atnešė nupeštą gaidį...

plačiau

Ukrainos ,,Laisvės’’ partija ir Ukrainos Nacionalistų Kongresas atsiuntė užuojautas dėl signataro Kazimiero Uokos mirties...

plačiau

Amžinybėn iškeliavo mūsų bendražygis, vienas iš Piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" iniciatorių ir globėjų, šviesus, sąžiningas, Lietuvai atsidavęs žmogus,

Signataras Kazimieras UOKA.

Jis visą gyvenimą išliko ištikimas kovotojas už tiesą ir tautines vertybes. Dora ir tauta buvo svarbiausi jo veiklos prasmės orientyrai, tai jis brangino ir saugojo, negailėdamas nei laiko, nei jėgų...

        Žodis bendražygiui...

plačiau

Dar prisimename Lietuvoje stichiškai prasidėjusį sujudimą, žurnalistų pakrikštytą "kopūstų revoliucija". Jis pasireiškė prekybos centrų boikotu ir pilietinio pasipriešinimo mitingais, nukreiptais prieš maisto kainų augimą. Dabar jau galima apibendrinti šio etapo rezultatus...

 
plačiau

Norint išgyvendinti alkoholizmo problemą pirmiausiai reikia kovoti su priežastimis. Ne su pasekmėmis. Pagrindinės alkoholizmo priežastys – skurdas, beviltiškumas ir gyvenimo beprasmybė. Reikia skatinti ekonomikos augimą, piliečių užimtumą, kultūrines veiklas, teikiančias gyvenimui prasmę. Panašu, kad A. Verygos fantazija ir kompetencija čia baigiasi. Uždrausime ir viskas išsispręs. Neišsispręs. Tik pablogės.

plačiau

Visi džiūgauja dėl „protestuojančių prie Vyriausybės dėl darbo kodekso studentų“ ir aiškina, kad ši akcija neva yra kažkoks neįtikėtinas šaunumas ar gėris. Policija nevaiko akcijos dalyvių, nors jie pažeidinėja susirinkimų įstatymą, Žiniasklaida rodo jiems išskirtinį dėmesį ir netgi palankumą, nevadina "Kremliaus agentais" ar kitokiais nesusipratėliais...

plačiau


Birželio 22 d. judėjimas „Gyvenimas per brangus“ atsikraustė į Vilnių ir užėmė Vyriausybės pastato prieigas. Savaitę Kauno miesto sode palapinėse gyvenęs jaunimas po to, kai Seime skandalingai greitai buvo priimtas darbuotojų teises smarkiai apkarpantis Darbo kodeksas, nutarė vykti į Vilnių ir nesitraukti tol, kol įstatymas nebus atšauktas...

plačiau
2016-06-18. Jaunimas budina Lietuvą

„Kai Nacionalinė Asamblėja (Parlamentas – past.) virsta buržuaziniu teatru, visi buržuaziniai teatrai turi tapti nacionalinėmis asamblėjomis“, – skelbė užrašas virš įėjimo į protestuotojų užimtą „Odeono“ teatrą Paryžuje, atsiradęs...

plačiau

Skaitytojas atsiuntė nuorodą į keletą alternatyvios informacijos puslapių...

 

plačiau