į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
2016-03-10. G.Songaila. Lietuva – lietuviams! Kas netinka?

Lietuvių nacionalinio atgimimo laikais Vincas Kudirka ir jo bendražygiai iškėlė šūkį „Lietuva – lietuviams!“. Dar neseniai Vinco Kudirkos istoriniai nuopelnai, atkuriant lietuvių tautinę valstybę, jokių abejonių nekėlė...

plačiau
 
2016-03-08. Toliau renkami parašai prieš nelegalių imigrantų įteisinimą. Laikas paskubėti

       

       2015 metų lapkričio 26 d. LR Seimas skubos tvarka priėmė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą, kuris sukūrė teisinį pagrindą nelegalių imigrantų perkėlimui į Lietuvą, tuo pažeidžiant kai kuriuos galiojančius įstatymus bei Konstituciją. Aktyvių piliečių iniciatyva siekiama surinkti 50 000 parašų, kad Seimas atšauktų šias žalingas pataisas, galinčias turėti rimtų pasekmių Lietuvos gyvenimui ateityje.

 

      Žinios apie šią akciją paskęsta bendrame informacijos sraute. Nacionalinis transliuotojas šios iniciatyvos nušvietimą ignoruoja, tad žmonės apie tai beveik nieko nežino.    

      Pranešame, kad sudaryta galimybė pasirašyti internetu ir reikia ją efektyviau panaudoti. Priminkite apie tai savo draugams ir pažįstamiems...

      Parašų rinkimo koordinatorių sąrašai čia

plačiau
 

 

Tauta yra ypatinga bendruomenė,

jungiama bendros kilmės ir savimonės

 

 ir išplečianti žmogiškąją visumą nuo šeimos, draugų rato, vietinės bendruomenės iki rasės, civilizacijos ir žmonijos. Žmogaus objektyvumas ir altruizmas vystosi palaipsniui, pereidamas nuo siauresnio rato prie platesnio. Kas nemyli savo tautos, negali pamilti žmonijos. Kosmopolitizmas – tiktai bendrojo nihilizmo išraiška tautinėje plotmėje. Ten, kur sunyksta tautinės vertybės, ten sunyksta visos: šeimos, kultūros, moralės vertybės.

 

Iš dorovinio-patriotinio manifesto

 

 

 
 
2016-03-05. R.Cibas. Klestėjimas ir nykimas

 

Labai gražu ir sveikintina, kad yra noras vienytis, kad dedamos tam pastangos. Bet vien norų neužteks, būtinos tam sąlygos. O jas, bent jau pamatines, galime įžvelgti gamtoje. Joje ir pačiuose mumyse vyksta du procesai:

1. Augimas, klestėjimas, žydėjimas,
2. Nykimas ir pražūtis...

plačiau
 
2016-03-02. M. Kundrotas. Ar lietuviai tikrai per daug konservatyvūs?

Aptarkime patį konservatyvumo principą – ar jis labiau teigiamas, ar labiau neigiamas? Iš tiesų jis – teigiamas, kai reiškia protingą atranką, vengiant skubotų permainų. Šią konservatyvumo reikšmę puikiai atskleidžia lietuvių patarlė: devynis kartus atmatuok, dešimtą kartą kirpk...

plačiau
 
2016-02-28. Negandos per klaidatikystę

Pranašas Mozė pirštu parodė į dangų, išminčius Saliamonas – į galvą, Jėzus Kristus – į širdį, žemiško rojaus kurpėjas Marksas – į pilvą, psichoanalitikas Froidas – į tarpukojį, fizikas Einšteinas, pakėlęs pirštą ne rodė, bet įspėjo, kad viskas – reliatyvu. Visi jie buvo žydai. Kas gi nutiko, kodėl tauta, davusi pasaulio kultūrai ir civilizacijai daug pamatinių dalykų, turėjo patirti tautinį genocidą?

plačiau
 
2016-02-22. Marius Kundrotas. Kokią žinią skelbia popiežius Pranciškus?

 

 

Religijų, konfesijų ir denominacijų santykiuose dažnai sutinkami du priešingi kraštutinumai. Pirmasis – atmesti tai, kas tarp jų bendra, paneigti, kad kitoje pusėje taip pat gali būti gėrio. Antrasis – paskelbti, jog tarp skirtingų tikėjimo sampratų ar srovių nėra esminių skirtumų...

plačiau
 
2015-12-22. Istoriniai kadrai. Antiglobalistas Vilius Bražėnas apie grėsmes lietuvių tautai

Čia pateikiamas vaizdo įrašo fragmentas iš Piliečių sąšaukos "Už dorą ir tautą" organizuotos konferencijos "Grėsmės valstybei"...

plačiau
 
2015-12-19. Sąjūdį pagimdė ne tautos gelmės, o inteligentijos sluoksnis

Sąjūdžio kilmė iš tautos gelmių yra mitas. Jis kilo iš ano meto nedidelio inteligentijos sluoksnio, akademinės visuomenės grupės, kuri dar prieš oficialų Sąjūdžio įsikūrimą rengė diskusijas kultūros ir ekologijos klausimais.

Tos diskusijos vyko su aiškia politine potekste, Lietuvos nepriklausomybės idėja, kurios kol kas niekas garsiai neskelbė, nes tų renginių dalyviai buvo protingi žmonės, suvokiantys, jog visuomenė tam dar nėra pasiruošusi, todėl nereikia leisti į orą provokuojančių šūvių.

plačiau
 
2015-12-11. Verta dėmesio: puikūs vaistai nuo smegenų plovimo

Skaitytojas atsiuntė nuorodą į keletą alternatyvios informacijos puslapių...

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  27   28   29   30   31   32   33   sekantis  >>