PILIEČIŲ SĄŠAUKA

2016-03-08.   Toliau renkami parašai prieš nelegalių imigrantų įteisinimą. Laikas paskubėti

       

       2015 metų lapkričio 26 d. LR Seimas skubos tvarka priėmė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą, kuris sukūrė teisinį pagrindą nelegalių imigrantų perkėlimui į Lietuvą, tuo pažeidžiant kai kuriuos galiojančius įstatymus bei Konstituciją. Aktyvių piliečių iniciatyva siekiama surinkti 50 000 parašų, kad Seimas atšauktų šias žalingas pataisas, galinčias turėti rimtų pasekmių Lietuvos gyvenimui ateityje.

 

      Žinios apie šią akciją paskęsta bendrame informacijos sraute. Nacionalinis transliuotojas šios iniciatyvos nušvietimą ignoruoja, tad žmonės apie tai beveik nieko nežino.    

      Pranešame, kad sudaryta galimybė pasirašyti internetu ir reikia ją efektyviau panaudoti. Priminkite apie tai savo draugams ir pažįstamiems...

      Parašų rinkimo koordinatorių sąrašai čia

plačiau
2016-03-05.  R.Cibas. Klestėjimas ir nykimas

 

Labai gražu ir sveikintina, kad yra noras vienytis, kad dedamos tam pastangos. Bet vien norų neužteks, būtinos tam sąlygos. O jas, bent jau pamatines, galime įžvelgti gamtoje. Joje ir pačiuose mumyse vyksta du procesai:

1. Augimas, klestėjimas, žydėjimas,
2. Nykimas ir pražūtis...

plačiau

Aptarkime patį konservatyvumo principą – ar jis labiau teigiamas, ar labiau neigiamas? Iš tiesų jis – teigiamas, kai reiškia protingą atranką, vengiant skubotų permainų. Šią konservatyvumo reikšmę puikiai atskleidžia lietuvių patarlė: devynis kartus atmatuok, dešimtą kartą kirpk...

plačiau

Pranašas Mozė pirštu parodė į dangų, išminčius Saliamonas – į galvą, Jėzus Kristus – į širdį, žemiško rojaus kurpėjas Marksas – į pilvą, psichoanalitikas Froidas – į tarpukojį, fizikas Einšteinas, pakėlęs pirštą ne rodė, bet įspėjo, kad viskas – reliatyvu. Visi jie buvo žydai. Kas gi nutiko, kodėl tauta, davusi pasaulio kultūrai ir civilizacijai daug pamatinių dalykų, turėjo patirti tautinį genocidą?

plačiau
2016-02-22.  Marius Kundrotas. Kokią žinią skelbia popiežius Pranciškus?

 

 

Religijų, konfesijų ir denominacijų santykiuose dažnai sutinkami du priešingi kraštutinumai. Pirmasis – atmesti tai, kas tarp jų bendra, paneigti, kad kitoje pusėje taip pat gali būti gėrio. Antrasis – paskelbti, jog tarp skirtingų tikėjimo sampratų ar srovių nėra esminių skirtumų...

plačiau

Čia pateikiamas vaizdo įrašo fragmentas iš Piliečių sąšaukos "Už dorą ir tautą" organizuotos konferencijos "Grėsmės valstybei"...

plačiau

Sąjūdžio kilmė iš tautos gelmių yra mitas. Jis kilo iš ano meto nedidelio inteligentijos sluoksnio, akademinės visuomenės grupės, kuri dar prieš oficialų Sąjūdžio įsikūrimą rengė diskusijas kultūros ir ekologijos klausimais.

Tos diskusijos vyko su aiškia politine potekste, Lietuvos nepriklausomybės idėja, kurios kol kas niekas garsiai neskelbė, nes tų renginių dalyviai buvo protingi žmonės, suvokiantys, jog visuomenė tam dar nėra pasiruošusi, todėl nereikia leisti į orą provokuojančių šūvių.

plačiau

Skaitytojas atsiuntė nuorodą į keletą alternatyvios informacijos puslapių...

plačiau

Kol nepasikeis ŽMONIŲ MORALĖ, tol nesvarbu kokia bus rinkimų FORMA - nedorėliai rinks sau kitus nedorėlius:
---
"Ar įmanoma pakeisti rinkimų sistemą? Be jokios abejonės. Ir tai padaryti nėra taip sudėtinga. Tam reikia pakeisti mūsų Pagrindinį įstatymą – Konstituciją bei kelis įstatymus. Tą galima padaryti mažiausiai dviem būdais: referendumu arba per rinkimuose išrinktus mūsų atstovus. Referendumo kelias sunkus ir mažai tikėtina, kad esančios prie valstybės vairo partijos leis Tautai tą padaryti.

plačiau