į pradžią turinys susisiekite  
PILIEČIŲ SĄŠAUKA
SAMBŪRIS "LIETUVA YRA ČIA"

 

Spalio

22 d.

Sambūrio "Lietuva yra čia" deklaracija

 

Minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 30-metį, Kauno rajono Raudondvario pilyje spalio 22d. 16 val. Įvyks pilietinio sambūrio „Lietuva yra čia“ steigiamoji konferencija (toliau – Sambūris). Sambūris remsis programinėmis gairėmis, kurias š.m. birželio 14d. paskelbė Sąjūdžio pirmeivis filosofas Arvydas Juozaitis.

Konferencijoje Sambūrio iniciatoriai svarstys veiksmų planą, plečiant Sambūrį po visą Lietuvą, politinės programos metmenis, Sambūrio steigiamojo suvažiavimo organizavimo reikalus. Sambūrio pagrindinis tikslas – pakeisti dabartinį valstybės politinį kursą, kuris veda į Lietuvos išvalstybinimą, ištautinimą ir sunykimą. 

Sambūrio veikla bus plečiama ir po Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų. Sambūrio iniciatoriai tikisi, kad bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos pilietinėmis ir politinėmis jėgomis pavyks pakeisti Lietuvos likimą, pertvarkant politinę sistemą, sugrąžinant piliečių pasitikėjimą savo valstybe ir pasididžiavimą savo šalimi, kuriant tokią gyvenimo aplinką, kuri skatintų į Lietuvą sugrįžti ir tuos, kurie iš jos išvyko. 

15.00 - registracijos pradžia
16.00 - konferencijos pradžia
19.00 - numatoma pabaiga

Detalesnę informaciją apie konferenciją paskelbsime vėliau.