PILIEČIŲ SĄŠAUKA

ŽMOGUS –TAI DVASIOS, KŪNO, PROTO IR JAUSMŲ DERMĖ

ŽMOGUS –TAI DVASIOS, KŪNO, PROTO IR JAUSMŲ DERMĖ

 

Žmogaus prigimtis - gyvybinga ir siekianti augti, tobulėti, pažinti, siekti laisvės. Žmogus tobulėja pažindamas save ir pasaulį, būdamas sąmoningas, ugdydamas ir puoselėdamas savybes, reikalingas gyventi darniai. Tai nuoširdumas, drąsa, išmintis, atjauta, pagarba, atsakomybė, savarankiškumas, tikslo siekimas, kūrybingumas, gebėjimas kurti komandoje.

Žmogus – dvasinė būtybė. Mokykla neatstovauja jokios religijos, tačiau Dievo sąvoka yra mūsų gyvenime - kaip Aukštesnysis pradas, Meilės jėga, kaip visa apimanti Sistema, kurios dalis esame ir mes.

 

Esame Vilniaus rajone, Melkio kaimo apylinkėse, besikuriantys žmonės. Skirtingų pomėgių, gyvenimo patirčių kupini keliamės gyventi toliau nuo miesto šurmulio, ten, kur kojos dažniau pasveikina žemę, vėjas ryškiau nugairina skruostus, o širdys vis plačiau atsiveria Gyvenimui.

 

Buriamės draugėn vedami noro bendrauti, dalintis, kurti sveikesnę aplinką sau ir savo vaikams.

Mūsų svaja ir siekis – tai linksma, kūrybinga, įvairialypė, kiek įmanoma pati save išlaikanti bendruomenė, kuriai būdinga kūno bei dvasios darna, natūralus, neskubus gyvenimo tempas, tautiškumas, etiškas požiūris į supančią aplinką, kūrybiškas problemų sprendimas, tradicinės šeimos vertybės.

 

Dauguma bendruomenės narių – šeimos su mažais vaikais. Tad vienu pirmųjų uždavinių, persikėlus gyventi toliau nuo miesto, tapo švietimo įstaigos, kuri atitiktų mūsų vertybes ir būtų netoli namų, paieškos. Beieškant susibūrė mokytojų, auklėtojų, švietimu besidominčių tėvelių ratas. Nusprendėme Melkio kaime steigti pradinę mokyklą, kuri palengva išaugtų iki vidurinės mokyklos ir bendruomenės centro bei mūsų gyvenamame krašte skleistų mokslo, kultūros, dvasines, etines, tautines bei verslo idėjas ir veiklas. Čia mokytųsi bei kurtų vaikai ir suaugusieji, veiktų amatų dirbtuvės, krautuvė, sodintume ir augintume miško sodą, vyktų bendruomenės šventės, būtų rengiami seminarai, paskaitos, stovyklos, įvairūs susibūrimai.

 

Prof. Z. Gineitienė šiam tikslui pasiūlė savo patalpas. Bendruomenei atlikus pastato rekonstrukciją, jose pradėti popiečio užsiėmimai vaikams. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. čia įsikūrė pirma, antra ir trečia Melkio mokyklos klasės. Sėkmingai augame - kasmet po vieną klasę. Greta išdygo tipis, kelios kupolo formos klasės.

 

Mąstome ir apie naujus, didesnius, susijungiančių šešiakampių namus mokyklai.

 

Svajojame apie augančią ir klestinčią Melkio bendruomenę, kasmet pritrauksiančią vis daugiau šeimų, vaikų, kūrybingų žmonių.

 

Žmogaus prigimtis - gyvybinga ir siekianti augti, tobulėti, pažinti, siekti laisvės. Žmogus tobulėja pažindamas save ir pasaulį, būdamas sąmoningas, ugdydamas ir puoselėdamas savybes, reikalingas gyventi darniai.