į pradžią turinys susisiekite  
PILIETINIS VEIKSMAS
Testai Plakatai Ataskaitos Idėjos 

 

 
 
.

 

Neatiduokime Lietuvos velniui !

 

...Vienas turtuolis, matomai nusivylęs gyvenimu ar tiesiog mėgstantis juodąjį humorą, visą savo turtą užrašė... velniui. Kai po jo mirties teisėtų paveldėtojų neatsirado, teismui nieko kito neliko, kaip tik vykdyti šią keistą testatoriaus valią.

 

Žiniasklaidai pagarsinus šį faktą, žmonės kelias dienas audringai spėliojo, kaip gi teismas išsisuks iš šios kuriozinės padėties: argi galima materialius dalykus atiduoti nematerialiai būtybei?

 

O teismo sprendimas buvo labai paprastas: už likusius pinigus prabangų namą aptverti aklina tvora ir pastatyti sargybą, kad niekas gyvas ten kojos neįkeltų...

 

Bėgo laikas. Takeliai užžėlė, veja užgriuvo kiečiais, dekoratyviniai krūmai sulaukėjo, o apsilupęs namas žvelgė negyvomis, apdulkėjusių langų akimis...

 

Šios istorijos moralas labai paprastas: ką paliekame likimo valiai, neprižiūrime, nepuoselėjame, tą atiduodame velniui.

 

Būtent tokioje padėtyje atsidūrė ir mūsų LIETUVA. Mūsų abejingumu lyg ta aklina siena aptverta, ji su kiekviena diena vis labiau silpnėja ir nyksta, draskoma rietenų ir mafijozų šūvių...

 

Nieko nedarymas – tai nėra tik pasyvumas.

Iš tikrųjų tai yra aktyvus tarnavimas blogio jėgoms.

 

Biblija tai apibrėžia tiksliau:

Kas gali daryti gera, bet nedaro – tas nusideda (Jok 4,17), t.y. daro nusikaltimą...

 

Prisiminkim tai, jei kada važiuosim pro žvarbstantį pakeleivį, eisim pro parašus renkantį savanorį ar pamatysim ištiestą pavargėlio  ranką...

 

 

Jeigu Jūs  tikrai pasiryžęs padėti keisti padėtį Lietuvoje, kviečiame jungtis į Piliečių SĄŠAUKĄ.

plačiau