į pradžią turinys susisiekite  
PROGRAMINIAI
HIMNAS

 TAUTIŠKA GIESMĖ

Lietuvos Respublikos 

H I M N A S   

 

                 Lietuva, Tėvyne mūsų,
                 Tu didvyrių žeme,
                 Iš PRAEITIES tavo sūnūs
                 Te stiprybę semia

          Tegul tavo vaikai eina
          Vien takais
DORYBĖS ,
          Tegul dirba tavo naudai
           Ir visų gėrybei

                    Tegul saulė Lietuvos
                    Tamsumus prašalina
                    Ir ŠVIESA, ir TIESA
                    Mūs žingsnius telydi

           Tegul MEILĖ Lietuvos
           Dega mūsų širdyse,
           Vardan tos Lietuvos

           VIENYBĖ težydi

 

 

 

Pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona “Tautišką giesmę” laikė amžina mūsų Tėvynės programa. Piliečių SĄŠAUKOS steigėjai perėmė šią nuostatą ir joje akcentuojamas vertybes MEILĘ, DORĄ, TIESĄ  paskelbė pagrindinėmis savo veiklos gairėmis į tikrąją tautos vienybę. Vėliau ši pozicija buvo detaliau išdėstyta doroviniu - patriotiniu  MANIFESTU.

 

Piliečių SĄŠAUKA kviečia įsiklausyti į himno žodžius, 
atsigręžti į jo vertybes ir pradėti pagal jas gyventi.