į pradžią turinys susisiekite  
PROGRAMINIAI
IŠGYVENIMO TEISĖS PAGRINDŲ DEKLARACIJA


 

IŠGYVENIMO TEISĖS PAGRINDŲ

DEKLARACIJA

 

              Gerbiamieji, 

 

Žmonės sukūrė Konstitucijas ir įstatymus.

Vieni galioja metus, dešimtmečius ar net šimtmečius.

Kiti tik tol, kol jais pasinaudoja juos sukūrusieji.

Įstatymai būtini, kad sėkmingai išgyventų šeima, tauta, bendrija, žmogus ir visuomenė.

Įstatymai, be išlygų, turi tenkinti visus doros, gėrio, lygybės ir teisingumo reikalavimus.

Įstatymai, be išlygų, turi būti socialiai teisingi ir visiems vienodai privalomi.

Ilgai galioja (jau 3-čią šimtmetį), galingą ir turtingą valstybę sukūrė Amerikos (JAV) Konstitucija, bet...

 

Tik vienintelis įstatymų rinkinys "Dievo įsakymų Dekalogas" (Dešimt Dievo įsakymų) galioja jau tūkstančius metų, nes remiasi doros ir teisingumo sąmprata. Ir nesvarbu, kas tai sukūrė, Dievas, tauta, ar atskiras laisvas išminčius, niekas jų pagrindinės prasmės ir teisingumo neginčija. Juos taikydama tik sau, žydų tauta (dažnai net neturėdama savo tėvynės) palygint sėkmingai išgyveno daugiau nei 5000 metų. Todėl, bus teisinga ir protinga, kad pripažinus Europos įstatymų viršenybę prieš Lietuvos įstatymus, bus paskelbta "Dievo įsakymų Dekalogo" viršenybę ir veto teisė, visų kitų galimų įstatymų atžvilgiu.

 

Todėl Tauta, kiekvienas doras pilietis ir bet kuri religinė, ar tautinė bendruomenė turi teisę priešintis bet kam, kas surišta su šių įstatymų tarpusavio subordinacijos įpareigojimų nepaisymu.

 

 

Vilnius, 2005 06 06

  

 Paruošė:        Jonas Bieliauskas